Koninklijke onderscheidingen

De openingspagina van deze site begint met het familiewapen. Het familiewapen is ontworpen door D.J. Oggel (1907-1986) de schrijver van het boek ‘De geschiedenis van het geslacht Oggel en aanverwante geslachten’. Hij heeft het wapen officieel gedeponeerd.

Met name het Malthezer kruis en de Zandloper in het wapen zijn verwijzingen naar de inspanningen die leden van het geslacht Oggel zich hebben getroost voor kerk en maatschappij. De spreuk onder het wapen, vertaald vanuit het Frans, luidt dan ook:

‘Waar God je heeft gezaaid, zal je moeten weten te bloeien’.

Voor zover mij bekend, zijn de onderstaande directe of indirecte familieleden die voorkomen in de onderscheiden familiestambomen van het geslacht Oggel door ‘de Kroon’ onderscheiden vanwege dienstbaarheid aan de samenleving:

Pieter (Piet) Dekker – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in 1966 bij Koninklijk Besluit. Uitgereikt bij algemene gelegenheid op 29 april 1966 bij hem thuis door burgemeester M.K. van Dijke, burgemeester van Axel in aanwezigheid van het voltallige college van B & W en de gemeentesecretaris.

Hij ontving dezer onderscheiding vanwege o.a. zijn bijdrage aan de wederopbouw van Axel na de oorlog 1940-1945, zijn bijdrage aan de viering van het 750-jarig bestaan van Axel en zijn geldinzameling voor het Axelse klokkenspel.

Meertinus (Tinus) Oggel – Eremedaille in goud in de Orde van Oranje-Nassau in 1971 bij Koninklijk Besluit. Uitgereikt bij speciale gelegenheid op 30 april 1971 door de burgemeester van Axel.

De Eretekenen zijn in 1892 ingesteld en in 1994 werden de eremedailles in goud, zilver en brons afgeschaft en vervangen door de graad ‘lid’.

Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn 40-jarig dienstverband bij de Overheid, zijn grote verdiensten voor de Gemeente Axel en zijn houding in het verzet tegen de Duitse bezetters gedurende de 2e Wereldoorlog. Verder voor zijn werk voor de kerk als ambtsdrager ouderling van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, zijn erevoorzitterschap van de Jongelingsvereniging en zijn jarenlange voorzitterschap van de Mannenvereniging.

Dingeman Jacobus (Dingeman) Oggel – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in 1982 bij Koninklijk Besluit. Uitgereikt bij speciale gelegenheid op 30 augustus 1982 door de burgemeester van Axel.

Hij ontving deze onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als raadslid en vanwege zijn bijzondere verdiensten gedurende vele decennia waarbij hij zich ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd.

Johannes (Jan) Oggel – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in 2000 bij Koninklijk Besluit nr. 00.001520 van 16 maart 2000. Uitgereikt bij speciale gelegenheid op 31 maart 2000 in Schalkhaar (gemeente Deventer) door de (wnd.) burgemeester van Deventer.

Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn, op meerdere terreinen, brede en gevarieerde bijdragen ten bate van de samenleving en voor stimulans tot vernieuwing en concentratie van de belangenbehartiging in de agrarische sector.

Geertruida Krina (Gerrie) Oggel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau in 2005 bij Koninklijk Besluit nr. 05.000567 van dd. 19 februari 2005, uitgereikt bij de speciale gelegenheid op 24 februari 2005 door de burgemeester.

Zij ontving deze onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de ontwikkeling van cursussen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt en integratie: ‘Oriëntatie op Scholing en Beroep’ en ‘Oriëntatie op eigen bedrijf’ en tweetalige cursus voor Turkse vrouwen. Eveneens voor de medewerking aan de oprichting van de stichting ‘Vrouw en Werk’ in Het Gooi. Dat resulteerde in de eerste ‘Vrouw en Werk’ winkel van Nederland. Dit leidde tot de oprichting van een Landelijk Steunpunt ‘Vrouw en Werk’ te Utrecht. De landelijke politiek omarmde dit initiatief en staatssecretaris mevrouw Annelien Kappeyne van de Coppello stelde een specifiek budget voor Arbeidsbureaus in het hele land beschikbaar voor de oprichting van ‘Vrouw en Werk’ winkels.

Jacobus Marinus (Koos) Oggel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau in 2012 bij Koninklijk Besluit nr. 12.000877 van 5 april 2012. Uitgereikt bij algemene gelegenheid op 27 april 2012 door de burgemeester van Kapelle.

Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn verdiensten gedurende meerdere decennia voor de atletiek in Zeeland als technisch secretaris en vice-voorzitter van het district Zeeland van de KNAU. Tevens voor zijn bijdragen in meerdere commissies van het district Zeeland. Voor atletiekvereniging AV’56 Goes als bestuurslid en voorzitter; als jarenlange trainer loopgroepen en zijn werkzaamheden als lid van de Commissie Wegwedstrijd Wolfaartsdijk. Voor Toerfietsclub De Trappers te Krabbendijke als voorzitter van de vereniging.

Tevens voor zijn werk voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt als jarenlang lid en voorzitter van de Commissie van Beheer, lid van het projectteam Nieuwbouw en voorzitter Bouwcommissie Ontmoetingskerk.

Dingeman Jacobus (Dick) Oggel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau in 2019 bij Koninklijk Besluit nr. 2019000287. Uitgereikt bij algemene gelegenheid op 26 april 2019 door de burgemeester van Terneuzen.

Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de samenleving als bestuurslid en voorzitter van de Ondernemersvereniging Axclusief. Tevens vanwege zijn werkzaamheden in het bestuur en de Ledenraad InRetail brancheorganisatie als voorzitter afdeling Kindermode en als bestuurslid MKB Zeeland en lid van het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel Zuid-West. Voorts als voorzitter Herdenkingscomité 4 en 5 mei en als voorzitter PC-stichting voor Senioren te Axel.

Eveneens vanwege zijn activiteiten ten behoeve van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt als organist gedurende 5 decennia en als voorzitter 60-plus groep. Op politiek vlak als fractievolger en als actief raadslid van de gemeente Terneuzen.

Pieter (Piet) Oggel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau in 2019 bij Koninklijk Besluit nr. 2019000201 van 1 februari 2019. Uitgereikt bij algemene gelegenheid op 26 april 2019 door de burgemeester van Barendrecht.

Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn verdiensten gedurende bijna vijf decennia voor de Nederlands Gereformeerde Kerken, waarbinnen hij meerdere functies bekleedde. Ook voor zijn werk als penningmeester bij het Thuisfrontcomité Ruud & Conny Hidden-Wycliffe Bijbelvertalers ten behoeve van zendingswerk in Burkina Faso. Tevens voor zijn vrijwilligerswerk als gecertificeerd Vrijwillige Ouderen Adviseur bij de PCOB, voor zijn werkzaamheden bij de Stichting Grote of Sint-Laurenskerk Rotterdam en de CNV Belastingservice. Eveneens voor zijn inzet als reisbegeleider bij de reisorganisatie met Christelijke identiteit, Goed Idee Reizen.  

Elisabeth Friederika Maria (Elly) Veltkamp-Terpstra – Lid in de Orde van Oranje-Nassau in 2019 bij Koninklijk Besluit n° 2019000559 van 19 maart 2019 uitgereikt bij de algemene gelegenheid op 26 april 2019 door de burgemeester van Rotterdam.

Zij ontving deze onderscheiding vanwege haar verdiensten gedurende meer dan vier decennia vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Rotterdam-Oost in diverse functies: secretaresse, bibliothecaresse en tweede presidente van Vrouwenvereniging. Eveneens, samen met haar man, was zij chauffeuse voor ouderen naar de kerkdiensten. Tevens als lid van het schoolbestuur van Gereformeerde Basisschool Het Kompas te Rotterdam.

Zij functioneerde als docente Nederlands voor vreemdelingen; was vrijwillig medewerkster bibliotheek van het Goethe Instituut Rotterdam; Lid Vereniging Bewonerscommissie (VBC) Prins Alexander van woningcorporatie Woonbron evenals Vertegenwoordiger van de VBC Prins Alexander in de Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW).