3e Generatie splitst op in NL en USA

1e Generatie Oggel in Axel: Johan Pieter Oggel (1759 – 1821)

Johan Pieter Oggel 1759 – 1821 Maria van de Broeke 1767 – 1822

J.P. Oggel ging niet terug naar zijn vaderland. Hij vestigde zich in Axel en kort nadien, in oktober 1794, werd de stad Axel overgegeven aan de Fransen. Vele Oranjegezinden weken uit, maar kwamen later met veel moeite weer terug. Zijn vroegere commandant, Van Wijn, kwam ook terug en vestigde zich in het huis, Noordstraat 38, dat later eigendom werd van de familie Oggel. Daarmee kan het huis, Noordstraat 38, met recht ‘huize Oggel’ genoemd worden.

Johan Pieter Oggel was 34 jaar toen hij de dienst verliet. Hij had in Axel kennis had gemaakt met de zuster van de boer uit de Bijoostenblijpolder. Zijn kampement lag in de omgeving van de boerderij. Hij trouwde in 1794 met Maria van de Broeke. Johan Pieter Oggel werd in het begin van zijn vestiging in Axel aangeduid als arbeider. Op 30 augustus 1801 kocht hij het huis in de Kerkdreef, naast de Hervormde Kerk, op de hoek van de Oosterstraat en begon aldaar een winkel. Het echtpaar kreeg verscheidene kinderen die, uitgezonderd één, allen vroeg stierven. Zij werden afwisselend Jan Pieter en Marinus Jacobus genoemd: Johannes Pieter (1803), Johannes Pieter (1805), Marinus Jacobus (1806) en Marin Jacques (1807). Alleen de Johannes Pieter die op 25 januari 1805 geboren werd, bleef in leven.

Stamvader Johan Pieter Oggel overleed op 11 november 1821 en zijn vrouw, Maria van den Broeke overleed slechts enkele maanden later op 22 januari 1822

2e Generatie Oggel in Axel is Johannes (Jan) Pieter Oggel (1805 – 1856)

Johannes (Jan) Pieter Oggel is tweemaal getrouwd geweest.

Zijn eerste vrouw, Adriana de Pree, overleed in 1845.

Uit zijn eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren en deze zijn allemaal naar Amerika geëmigreerd.

Hij hertrouwde met Krina van Zuijen.

Uit dit tweede huwelijk werden 3 kinderen geboren en deze zijn in Axel gebleven.

Zodoende is er vanaf de 3e generatie van de familie Oggel sprake van een Amerikaanse tak en een Nederlandse tak.

Johannes (Jan) Pieter Oggel was eerst een volgeling van Vijgeboom en sloot zich later aan bij de afgescheidenen. Hij was bij de Christelijke Afgescheidenen actief als diaken en vermoedelijk ook als scriba. Hij scheidde zich in 1836 af van het, sinds 1816 bestaande, Hervormde Kerkgenootschap. In de latere jaren hadden de ‘afgescheidenen’ het moeilijk omdat enerzijds er een economische crisis was en anderzijds de banen bij voorkeur niet aan ‘afgescheidenen’ werden gegund. Dat is de reden geweest van een grote uitstroom van ‘afgescheidenen’ naar het vrije Amerika, waaronder dus ook uiteindelijk alle kinderen uit het eerste huwelijk van Johannes Pieter Oggel en Adriana de Pree.

Johannes Pieter Oggel 1805 – 1856 x Adriana de Pree (1805–1845) 1e huwelijk

3e GENERATIE OGGEL – Amerikaanse tak (1828 – 1930) 

De 3e generatie, geboren uit het eerste huwelijk van Jan Pieter Oggel – Adriana de Pree, zijn in twee fasen in de jaren 1855/1856 alle acht geëmigreerd naar de USA.

 1. Johannes Pieter                        –          1828 – 1914
 2. Pieter Jan                                 –          1829 – 1869
 3. Dirk Cornelis                            –          1832 – 1905     
 4. Marinus Jacobus                       –          1838 – 1910
 5. Jacobus Marinus                       –          1839 – 1926
 6. Dina Maria                               –          1840 – 1930
 7. Engelbert Christiaan                 –          1841 – 1910
 8. Hendrik Petrus                          –          1844 – 1926

Vader Johannes (Jan) Pieter was 51 jaar toen hij in 1856 stierf.

In 1855 emigreerden vier van zijn kinderen naar Amerika. Na zijn dood in 1856 emigreerden de andere vier ook naar de Nieuwe Wereld. Zijn zoon Hendrik Petrus schreef een brief aan zijn halfzuster in Axel en hij zei daarin: “De gezondheid van onze vader was gebroken nadat zijn eerste vier kinderen naar Amerika waren vertrokken. Dat is wellicht wel de oorzaak geworden van zijn overlijden.”

Deze Amerikaanse tak is op in dit boek en op de site niet verder uitgewerkt.

Johannes Pieter Oggel 1805 – 1856 x Krina van Zuijen (1820-1906) 2e huwelijk

3e GENERATIE OGGEL – Nederlandse tak (1847 – 1932)

De 3e generatie, geboren uit het tweede huwelijk van Jan Pieter Oggel – Krina van Zuijen telde drie kinderen. Een jongen en twee meisjes.

Maria Jacoba Oggel trouwde met J. Wieland. Dit huwelijk bleef kinderloos. Jacoba Maria Oggel was ongetrouwd en overleed al op 17-jarige leeftijd.

Dingeman Jacobus (1847-1916) is dan ook als enig overgebleven ‘stamhouder’ de voortzetter van de Nederlandse tak. Hij trouwde met Geertrui Bakker (1848-1930). Bij zijn huwelijk huurde hij in 1869 de woning Noordstraat 38 en kocht de woning van H.J. van de Berge in 1878 waarvan hij de zaak had overgenomen. Hij was een handelaar, want naast de winkel en de grossierderij handelde hij ook in granen en kunstmest. In 1881 werd hij benoemd in de gemeenteraad en in 1890 benoemd tot burgemeester van Axel.

 1. Dingeman Jacobus                –          1847 – 1916
 2. Maria Jacoba                            –          1850 – 1932
 3. Jacoba Maria                            –          1853 – 1871