Familiewapen

VERKLARING AFBEELDINGEN EN TEKST VAN HET WAPEN – FAMILIE OGGEL

Het familiewapen is ontworpen door D.J.Oggel JMzn (1907 – 1986)

Het familiewapen is gemoderniseerd en gedigitaliseerd door D.J.Oggel Mzn (1947)

Het WAPEN:

Bovenste helft zilver, met drie lindebomen in groen, op een groen veld.

Onderste helft rood, op de delingslijn een Mercuriusstaf in goud met links een Malthezer kruis en rechts een zandloper beide in zilver.

De LINDEBOMEN herinneren aan het ‘Gut Linden’ in Pernze bij Wiedenest (gemeente Berg Neustadt-Deutschland) vanwaar J.P. Oggel afkomstig is.

De MERCURIUSSTAF herinnert aan de handelsfunctie die onderscheiden geslachten sedert 1801 hebben uitgeoefend.

Het MALTHEZER KRUIS herinnert aan de vele kerkelijke functies die door achtereenvolgende geslachten zijn bekleed.

De ZANDLOPER herinnert aan de vele bestuursfuncties die eveneens door vele generaties werden vervuld.

De SPREUK:

Waar God je ook heeft gezaaid, je zal er moeten weten te bloeien.